maandag 27 mei 2013

Jonge musjes

Deze drie jonge musjes lijken wel uitgehongerd, zo grappig om te zien!

Oog in oog

Ik wandelde vanmorgen hier in het bos, liep op een mooi pad met rijen bomen, leuk voor een foto dacht ik.
Had deze foto gemaakt 
Ik keek even of  deze was gelukt, ik kijk weer naar het bospad en ..

 Ineens stond het daar ik was dan ook zeer verrast!
En waarschijnlijk dacht het hertje net zo, het bleef even stokstijf staan en was net zo snel weer verdwenen.
Ik heb het hierna niet meer gezien


Kikkertje

Vanmorgen zag ik vlak voor m'n voeten dit kleine kikkertje wegspringen.
Grappig, hoe de voorpootjes de grassprietjes vasthouden!

Leuk gezinnetje

Pa en ma eend met 4 jongen, 
ik ben er nog niet achter welke soort eend het is.

Kievitten


Boomkruiper

Met de snavel vol insekten

Weer tureluur(s)

Deze keer zaten ze iets dichterbij, maar nog tè ver om er een mooie close-up van te makenTijd om in bad te gaan

De waterval bij de vijver is een geliefde plaats voor de tuinvogels om te badderen

Pimpelmeesje neemt badvrijdag 24 mei 2013

Prachtig schouwspel

Twee kluten jagen met flink kabaal een bruine kiekendief weg als deze boven hun gebied vliegt; 
geweldig om te zien!


Uiteindelijk kiest de kiekendief het hazenpad....


maandag 20 mei 2013

Visdief

Deze weidevogel, de visdief, is een vrij algemeen soort van de familie van de Stern.
Ik zag 'm vandaag een paar keer vlak boven het water vliegen 
om daarna steeds weer terug te keren op het paaltje.

Familie eend

Door de struiken zag ik nog net moeder eend weg zwemmen met haar 8 kindertjes..

Kleine mantelmeeuw


Een koppel?

Boerenzwaluw

Mooi om te zien hoe de zwaluwen net boven het water insekten vangen!

woensdag 8 mei 2013

Oeverloper


Deze vogel is een strandloper en valt onder de plevierensoort.
Op weg naar het overwinteringsgebied rond de Middellandse Zee
 trekken veel van deze vogels door Nederland

Nog een kluut

In de Liendense Waard zitten nog steeds veel kluten, leuk om ze te observeren!
Rietgors

Verscholen tussen de twijgen schommelde de rietgors heen en weer door de harde wind,
Maar toch nog op de foto kunnen zetten

Bosruiter

Vandaag weer andere soorten steltlopers gezien, o.a de bosruiter


Tureluur

Aan de Liendense Waard zag ik naast een kluut en een oeverloper ook een tureluur, 
deze valt op door de lange rode poten.

Hier zou ik hele dagen kunnen zitten, heerlijk rustig en zò veel te zien!

maandag 6 mei 2013

Je ziet ze weer volop

Met het (eindelijk) mooie, warme weer zie je de juffers overal te voorschijn komen.

Evenals de vlinders die vrolijk door de tuin fladderen. Hier het bonte zandoogje

zondag 5 mei 2013